Pexels Elina Sazonova 1850628
Kobieta,  Moda

Nowe trendy w rodzinie

W dzisiejszych czasach koncepcja rodziny ulega zmianie. Tradycyjna wizja rodziny, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą z dziećmi, nie jest już jedyną akceptowaną formą. Nowe trendy w rodzinie pojawiają się wraz z rozwojem kultury i postępującą globalizacją. W artykule przyjrzymy się zjawiskom, które w ostatnim czasie zyskały na popularności, oraz przyczynom, dla których te zmiany zachodzą.

Łączenie pracy i rodziny

 • Firma-przyjazna dla rodziny
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy zdalnej

W dzisiejszych czasach coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z roli, jaką odgrywa rodzina w życiu człowieka. Dlatego też coraz częściej pojawiają się firmy, które stawiają na rodzinę swoich pracowników. Jednym z przykładów jest wprowadzenie elastycznych godzin pracy czy możliwości pracy zdalnej. Dzięki temu pracownik może łatwiej pogodzić swoje życie zawodowe z prywatnym.

Jedno lub późno macierzyństwo

 • Wiek matki coraz wyższy
 • Nowe technologie wspomagające rozrodu
 • Zmiana spojrzenia społeczeństwa na późne macierzyństwo

Wraz z postępem technologicznym coraz więcej par decyduje się na późne lub jedno macierzyństwo. Współcześnie wiek matki przy pierwszym dziecku wynosi średnio około 30 lat. To wynik zmienionej sytuacji na rynku pracy oraz nowych możliwości, jakie dają technologie wspomagające rozrodu. Warto też zauważyć, że późne macierzyństwo nie jest już tak stigmotyzowane przez społeczeństwo jak kiedyś.

Zwiększające się zainteresowanie rodzicielstwem naturalnym

 • Lepsze zrozumienie potrzeb dziecka
 • Świadomość praw dziecka
 • Zmniejszenie ilości chemii w życiu rodzinnym

Coraz więcej rodziców interesuje się rodzicielstwem naturalnym i stara się minimalizować ilość chemii, z jaką mają do czynienia ich dzieci. Szukają alternatywnych rozwiązań dla sztucznych leków i kosmetyków, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Jednocześnie coraz większą uwagę poświęca się zrozumieniu potrzeb dziecka i przywiązywaniu większej wagi do jego emocjonalnego rozwoju.

Uświadamianie roli ojca

 • Aktywny udział w wychowaniu dziecka
 • Pomoc w obowiązkach domowych
 • Zwiększenie zasięgu urlopów ojcowskich

Coraz większą wagę przywiązuje się do udziału ojca w wychowaniu dziecka. Ojcowie coraz częściej biorą aktywny udział w opiece nad maluchem oraz pomagają przy obowiązkach domowych. Wspiera to partnerkę oraz pozwala na zacieśnienie więzi z dzieckiem. Dodatkowo, coraz więcej krajów wprowadza dłuższe lub zwiększające się urlopy ojcowskie, dając możliwość ojcom spędzenia czasu z rodziną.

Ważność czasu jako rodziny

 • Rezygnacja z zajęć pozaszkolnych
 • Wspólne jedzenie posiłków
 • Organizowanie wspólnych wakacji

W dobie powszechnej pośpiech i zawalonych grafików coraz ważniejsze staje się poświęcenie czasu na rodzinę. Coraz więcej osób rezygnuje z zajęć pozaszkolnych czy pracy w nadgodzinach, aby móc spędzać więcej czasu z bliskimi. Warto zauważyć, że to nie ilość spędzonego czasu, ale jego jakość i treść są najważniejsze. Rodziny coraz częściej organizują wspólne posiłki i wakacje, aby móc spędzić czas razem i zacieśnić więzi.

Dodaj komentarz